QUẠT THÔNG GIÓ

Quạt công gió lắp đặt với mục đích sử dụng là để thông thoáng không khí, để cấp khí tươi vào các công trình xây dựng,hút khí nóng ra ngoài, xử lý những ô nhiễm trong nhà xưởng , nhà máy , tòa nhà, cấp khí mát vào trong nhà xưởng và có thể làm mát được cả máy móc, và nhiều công dụng khác vvv….