Tấm Cooling Pad

Hệ thống cooling pad là một hệ thống làm mát hiện đại , chi phí đầu tư thấp, vận hành tiết kiệm và hiệu quả tối ưu !

Hệ thống cooling pad bao gồm 2 phần chính

Khung làm mát cooling pad ( Khung inox và tấm giấy cooling pad )

Hệ thống quạt hút